Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:681
Omnämnda SFS
1994:1776, 2018:1327
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Energirätt