Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:1194) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:361
Omnämnda SFS
2019:1194, 1969:12
Rättsområden
Tullrätt, Trafik och fordon, Tillstånd och tillsyn, Sjö- och transporträtt, Infrastruktur, Fri rörlighet