Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Frias från otillåten avfallstransport – kulturella skillnader i synen på trasiga föremål

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Övrig europeisk rätt