Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fyravåningshus tillåts i kvarter med enbostadshus

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Plan- och byggnadsfrågor