Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Generalkonsulat fick delvis rätt om allmänna handlingar – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga