Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Godkände förråd nära tomtgräns utan att höra grannen

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Plan- och byggnadsfrågor