Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hämtade klients jacka – oenig nämnd prickar advokat

En advokat varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att ha hämtat upp sin klients jacka, som utgjorde bevis i målet, trots att klienten satt häktad med restriktioner. Tre ledamöter är skiljaktiga och anser att advokaten vidtagit en tillåten utredningsåtgärd.

Hämtade klients jacka – oenig nämnd prickar advokat

En advokat som varit förordnat som offentlig försvarare i ett ärende som handlade om försök till mord anmäldes till Advokatsamfundets disciplinnämnd av en chefsåklagare.

Advokatens klient var misstänkt för att ha knivhuggit en man i magen med livshotande skador som följd. Klienten greps inte i anslutning till gärningen utan inkom en vecka senare frivilligt till polisen. Mannen hävdade att han agerat i nödvärn och hänvisade i sammanhanget till att målsäganden skadat hans jacka med en kniv. Klienten ville dock inte uppge var nämnda jacka fanns. Advokaten fick under tiden som klienten satt häktad med restriktioner information om var jackan fanns och lämnade sedan in den till polisen.

Åklagaren menade att advokaten härigenom missbrukat det så kallade enrumsprivilegiet och medverkat till restriktionsbrott.

Advokaten bestred att han medverkat till restriktionsbrott eller att han handlat i strid med god advokatsed. Han anförde att klienten inte ville att polisen skulle eftersöka jackan på den adress där den befann sig. Personerna som bodde på adressen levde ordnade liv och klienten ansåg att det skulle vara enormt förnedrande för honom om hans rättsprocess belastade familjen. Eftersom jackan var avgörande för klientens nödvärnsinvändning bedömde advokaten att han inte hade något annat val än att hämta jackan själv.

Disciplinnämnden hänvisar till ett beslut från 2019 vari nämnden uttalat att enrumsprivilegiet är av fundamental betydelse för frihetsberövade klienter och att missbruk av detsamma riskerar leda till att privilegiet sätts i fråga.

I det aktuella fallet konstaterar nämnden att advokaten – genom att hämta jackan utan åklagarens godkännande – medverkat till ett brott mot de restriktioner som meddelats klienten. Agerandet utgör ett mycket allvarligt åsidosättande av god advokatsed, slår nämnden fast. Advokaten tilldelas därför en varning.

Tre ledamöter var skiljaktiga och ansåg att advokatens agerande inte föranleder någon åtgärd från nämnden. De hävdade att en försvarare, i ljuset av artikel 6 Europakonventionen, har rätt att vidta utredningsåtgärder utan några skyldigheter att föra vidare uppgifter till åklagaren i målet.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Advokat, Legitimations- och disciplinärenden