Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hann inte bli chef för kvinnoklinik - nekas skadestånd

Hann inte bli chef för kvinnoklinik - nekas skadestånd
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande