Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD efterlyser ny praxis kring smitning från trafikolycksplats

HD efterlyser ny praxis kring smitning från trafikolycksplats
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Trafikbrott, Åklagare, Polis, Straffprocess