Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD meddelar PT i hovrätten – oklart hur tingsrättens dom ska uppfattas

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Avtalsrätt, Tvist mellan enskilda, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig