Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar försvarares rätt till ”helgtaxa”

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Advokat, Straffprocess