Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar fråga om betalningsskyldighet till regressborgenär

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Skadeståndsrätt, Utsökningsrätt