Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte bevisbördan för när samboförhållande upphörde

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Äktenskap och samboende, Bodelning