Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD tvingar fram hovrättsprövning i mål om europeisk arresteringsorder

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Utlämning på grund av brott, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet