Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD bekräftar sekretess kring uppsägningsärende vid Kriminalvården

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Kriminalvård, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Legitimations- och disciplinärenden, HR