Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva förutsättningarna för tillstånd till kamerabevakning

HFD ska pröva förutsättningarna för tillstånd till kamerabevakning
Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Kultur, idrott och fritid, IT-rätt