Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Uppgiftsskyldigheten förenlig med finalitetsprincipen i GDPR

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig europeisk rätt