Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Höga radonhalter i lägenhet ger inte rätt att häva avtalet – borde ha undersökts

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Avtalsrätt, Tvist mellan enskilda, Köprätt, Sanitet, ventilation m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig