Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hundägare döms för hot mot djurskyddshandläggare

En man vars hundar omhändertagits döms i hovrätten för våld mot tjänsteman sedan han besökt länsstyrelsen i Halmstad och hotat flera handläggare. Han döms också för hemfridsbrott och brott mot knivlagen då han åkt in på en av handläggarnas privata gårdsplan med en yxa i baksätet.

Hundägaren fick tre hundar omhändertagna. Två av hundarna avlivades medan en valp omplacerades. Mannen var missnöjd och tog per telefonkontakt med djurskyddshandläggarna på Länsstyrelsen i Halmstad.

Enligt en av åtalspunkterna gällande hot mot tjänsteman har hundägaren den 11 maj 2023 angripit två djurskyddshandläggare med hot om våld när de hanterade ett ärende om djurskydd med hembesök och föreläggande med mera mot den tilltalade. Han ringde till Länsstyrelsen och uttryckte att om hon tar min hund så tar jag hennes man samt att Länsstyrelsen skulle utsättas för metoder motsvarande öga för öga, tand för tand, eller liknande uttryck med samma innebörd.

Kontakterna och hoten fortsatte vid flera tillfällen sommaren 2023.

Han åtalades också för grovt hemfridsbrott då han olovligen trängt in och stannat kvar på en av djurskyddshandläggarnas gårdsplan genom att köra in med sin bil, uttalat att han nu vet var målsäganden bor samt tagit kort på hennes hus och bilar.

Dessutom åtalades han för brott mot knivlagen då han i samband med hemfridsbrottet ertappades med en yxa i bilens baksäte.

Varbergs tingsrätt konstaterade angående hemfridsbrottet att dedan genom fynden i hans mobiltelefon i form av karta, flygfoto och adresslapp är det för rätten uppenbart att han har tagit reda på var den aktuella handläggaren bor och att han har begett sig till hennes bostad i avsikt att förstärka sina redan uttalade hotelser mot henne i anledning av hennes omhändertagande av hans tre hundar.

Han dömdes på sju åtalspunkter för hot mot tjänsteman och därtill för hemfridsbrott och brott mot knivlagen till 10 månaders fängelse.

Mot bakgrund av rättens bedömning i skuldfrågan hade mannens brottsliga agerande mot målsägandena inneburit så allvarliga kränkningar av deras personliga integritet att han skulle skyldig utge kränkningsersättning till dem.

Det förhållandet, att målsägandena har varit statligt anställda vid Länsstyrelsen som djurskyddshandläggare och i sin tjänst har fått viss utbildning att bemöta ledsna, besvikna och uppretade medborgare innebär inte, menade rätten, att de kan anses vara beredda på att mötas av visst våld, hot och ofredande samt ha bättre mental beredskap inför detta än andra, som exempelvis anses gälla för poliser och ordningsvakter, kan inte leda till någon annan bedömning.

En av handläggarna tilldömdes yrkade 8 000 kronor medan de andra två tillerkändes vardera skäliga ansedda 30 000 kronor.

Hovrätten för Västra Sverige ändrar tingsrättens dom i fråga om ansvar för brott på så sätt att man dömer mannen för hemfridsbrott i 13 fall med tillämpning endast av 17 kap. 1 § brottsbalken,

Han döms vidare för hemfridsbrott, i stället för grovt hemfridsbrott, och hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 8 månader.

Skadeståndet för två av handläggarna sänks från 30 000 kronor till 20 000 kronor.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

b5778_23.pdf

2 MB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Djurhållning, Påföljd, Tillstånd och tillsyn