Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen åtgärd mot advokat trots kritik efter arbetsrättstvist

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Advokat, Legitimations- och disciplinärenden, Anställning, uppsägning och avskedande