Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte ocker ta emot lägenhet av broder

Det är inte visat att en nu avliden man handlat i oförstånd när han undertecknade ett gåvobrev som gav hans syster äganderätten till en lägenhet - som hon sedan sålde för drygt 800 000 kronor. Det konstaterar hovrätten och fastställer tingsrättens frikännande dom i ett mål om grovt ocker.

I mitten av 2017 flyttade den då 76-årige mannen från ett hus till en bostadsrättslägenhet i Skåne. Efter en incident i augusti 2018 togs han in på sjukhus och blev kvar där en dryg vecka innan han togs in på ett korttidsboende och sedermera äldreboende. Han avled i augusti 2021. 

Den 1 oktober samma år, medan mannen bodde på korttidsboendet, upprättades ett gåvobrev genom vilket mannens syster erhöll hans lägenhet. Den lägenheten kom systern senare att sälja för 820 000 kronor - pengar som hon behöll själv. Hon polisanmäldes då av broderns dotter och åtalades under 2022 för grovt ocker. 

Enligt åklagaren hade systern utnyttjat sin brors oförstånd och beroendeställning till att bereda sig en förmån som stod i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte skulle lämnas. 

Den åtalade kvinnan nekade till brott och anförde att brodern förstått vad han gjorde när han undertecknade gåvobrevet. 

Under tingsrättsförhandlingen hölls vittnesförhör med en lång rad personer. Däribland den avlidne mannens dotter, hans närmaste vän, den åtalade systerns familjemedlemmar och sjukvårdspersonal. 

Utredningen visade att den avlidne mannens kognitiva förmåga i perioder varit starkt nedsatt. Samtidigt framgick av vissa vittnesmål att han i stunder varit "klarare i sinnet" och kunde förstå vad han gjorde. I det läkarintyg som låg till grund för beslutet att förordna honom god man hade läkaren intygat att hans tillstånd inte var sådant att han uppenbarligen inte förstod vad saken gällde. 

Enligt tingsrätten innebar detta att den åtalade kvinnans uppgifter om att brodern förstod vad han gjorde när han skrev under gåvobrevet inte kunde lämnas utan avseende. 

Tingsrätten kunde också konstatera att det uppstått ett bråk mellan den avlidne mannen och dennes dotter bråkat med varandra under perioder. Mannens bäste vän och den åtalade kvinnan lämnade också båda uppgifter om att denne uttalat att han inte ville ha något ansvar för dottern respektive inte ville att hon skulle ärva honom. Uppgifterna fick också delvis stöd av vad andra vittnen berättat. 

Samtidigt hade mannens gode man berättat att han mannen reagerat "väldigt starkt" när hon berättat att hans syster fått lägenheten. Han hade då, enligt den gode mannen, uppgett att han istället ville ge lägenheten till sin dotter i syfte att hon skulle komma och hälsa på honom. Detta samtal ägde dock rum under en tid när mannen var nära slutet och dessutom var dokumenterat nedstämd och deprimerad. Den gode mannens uppgifter ansågs därför inte ge något nämnvärt stöd åt att mannen inte skulle velat skänka lägenheten till sin syster när han undertecknade gåvobrevet. 

Vid en sammantagen bedömning ansågs åklagaren därför inte ha visat att systern genom ett otillbörligt förfarande förmått mannen att underteckna gåvobrevet. Hon frikändes därför från åtalet. 

Domen överklagades av åklagaren till hovrätten - som nu gör samma bedömning. 

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

B315-23.pdf

2 MB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot person, Arv, gåva och testamente, Bostadsrätt