Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarkollegiet beaktade inte pris - upphandling rivs upp

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Köprätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt