Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommun inte skadeståndsskyldig – avtal om gratis vatten ogiltigt

Det avtal som ingicks mellan kommunen och ägarna av en fastighet om vederlagsfri leverans av vatten var – och är – ogiltigt enligt va-lagstiftningen. Det är nämligen inte möjligt att civilrättsligt avtala om leverans av vatten. Med hänsyn till detta kommer mark- och miljödomstolen fram till att kommunen, som meddelat att avtalet inte längre gäller, inte är skadeståndsskyldig.

Simrishamns kommun ingick 1993 ett avtal med ägarna av en fastighet om att utan kostnad leverera kommunalt vatten på obestämd tid. I juli 2022 meddelade kommunen de nuvarande fastighetsägarna att avtalet inte längre är giltigt eftersom det strider mot lagen om allmänna vattentjänster, LAV.

Med anledning av uppsägningen har fastighetsägarna stämt kommunen vid mark- och miljödomstolen i Växjö och yrkat 120 000 kronor i ersättning.

Kommunen har bestritt bifall och bland annat anfört att det redan av 1970 års va-lag framgick att det inte var möjligt att avtala bort va-taxan. Motsvarande förbud framgår av 38 § nuvarande LAV.

Mark- och miljödomstolen väljer nu att ogilla käromålet.

Det framgick av 1970 års va-lag att va-huvudmannen kunde sluta avtal med fastighetsägare om sådant som inte reglerades i allmänna bestämmelser eller taxa. I 38 § LAV anges att huvudmannen får komma överens med fastighetsägare i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Det aktuella avtalet avser leverans av vederlagsfritt vatten. 1970 års va-lag reglerade – och nuvarande LAV reglerar – leverans av vatten. Det får till följd att avtalet är utan verkan. Inte heller vad fastighetsägarna har åberopat i övrigt leder till slutsatsen att kommunen är skadeståndsskyldig.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

M 6658-22.pdf

400 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
VA, Avtalsrätt, Övrig fastighetsjuridik