Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommun slipper anlägga va i fritidshusområde

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Täkt- och vattenverksamhet, Plan- och byggnadsfrågor