Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Könsdiskriminering när café sållade bort arbetssökande

Det var diskriminering när ett mindre café i Stockholmsområdet valde bort en man som sökte arbete med hänvisning till att arbetsgivaren ville bibehålla en personalgrupp med enbart kvinnor. Den bedömningen gör DO som nu begär att caféet ska betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Mannen hade tagit kontakt med caféet eftersom han hade hört att de sökte personal. Han blev då uppmanad att skicka in sitt CV vilket han också gjorde. En tid senare skrev han till caféet för att höra hur det gick med hans ansökan. Han fick då svar att han inte skulle komma ifråga för anställning eftersom det vid tillfället endast var kvinnor som arbetade på caféet och att arbetsgivaren gemensamt med de anställda hade bestämt att de ville fortsätta så.

DO bedömer att bortsållningen har inneburit att mannen har blivit missgynnad. Det har medfört att han inte fick möjlighet att gå vidare i rekryteringsprocessen och i förlängningen möjligheten att komma i fråga för en anställning.

Caféet har fram till den 17 oktober på sig att ta ställning till DO:s krav på diskrimineringsersättning. Därefter kan DO komma att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

DO2023-5439.pdf

80 KB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Diskriminering, Diskriminering i arbetslivet, Anställning, uppsägning och avskedande