Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Konsument ska inte behöva betala för inställt studentflak menar ARN

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Köprätt, Avtalsrätt