Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kraftbolag måste installera bättre reningsutrustning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt