Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kritik mot lagstiftaren när HD godtar förseningsavgifter i konsumentkrediter

Kritik mot lagstiftaren när HD godtar förseningsavgifter i konsumentkrediter
HD är kritisk till oklarheterna kring inkassokostnadslagens tillämpningsområde. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Avtalsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Compliance - konsumentskydd, Marknadsrätt, Konsumenträtt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig