Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:368
Omnämnda SFS
1973:1149, 1970:988, 1971:948, 1995:1649, 20:125, 20:283, 2001:892, 2012:428
Rättsområden
Fastighetsbildning