Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:868
Omnämnda SFS
1990:1402, 19:162, 20:48
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt