Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1176
Omnämnda SFS
1994:1776, 21:27, 21:84, 2019:491, 1993:787, 2020:1173
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Energirätt