Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:430
Omnämnda SFS
2001:181, 2011:1244, 1994:1564, 1994:1776, 1994:1563, 21:112, 21:295, 2003:670, 2018:1678, 2016:1067, 2018:696, 2020:32, 2020:570
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Deklaration och förfarande, Personuppgifter och integritet