Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1209
Omnämnda SFS
2004:297, 21:36, 21:116, 2015:1029, 2014:968, 2019:727, 2014:982, 2014:966, 2017:630, 2018:1791, 2015:1016
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt