Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:922
Omnämnda SFS
2005:807, 1994:200, 2003:1210, 19:162, 20:48, 2008:909, 2012:385
Rättsområden
Mervärdesskatt, Kommunalrätt