Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2021:1015
Omnämnda SFS
2014:408, 1998:1703, 2014:406, 21:204, 22:20
Rättsområden
Brott mot samhället, Försvar, konflikt och terrorism, Folkrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig