Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:384
Omnämnda SFS
2015:96, 20:274, 2018:1251, 1996:242
Rättsområden
Påföljd, Domare, Straffprocess, Kriminalvård, Fri rörlighet