Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1158
Omnämnda SFS
2016:1306, 21:24, 21:75
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt