Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2023:880
Omnämnda SFS
2011:1244, 1999:1229, 1984:1052, 1990:661, 1991:687, 24:32, 24:89, 2023:208, 2021:1256, 2007:1398, 2023:875, 1991:586, 1991:591, 2023:200, 1994:1776, 2016:1067, 2022:155, 2022:156, 1998:676, 2022:1686, 2013:1068, 2015:892, 2015:768, 2016:888, 2017:387, 2015:633, 1980:1102, 1971:69, 2013:369, 2016:1077
Rättsområden
Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Övrig skatterätt, Deklaration och förfarande, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig