Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:253
Rättsområden
Insolvensrätt