Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Make får överta hyreskontrakt som förklarats ogiltigt

Maken får ta över hyreskontraktet trots det ogiltiga avtalet mellan kvinnan och hyresvärden.
Maken får ta över hyreskontraktet trots det ogiltiga avtalet mellan kvinnan och hyresvärden.
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Bostadshyra - överlåtelse och andrahandsuthyrning, Bostadshyra - förlängning, Äktenskap och samboende, Avtalsrätt