Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mäklare informerade inte om servitut som var förmåner – inte i strid med god fastighetsmäklarsed

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Fastighetsköp, Fastighetsmäkleri, Servitut och ledningsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig