Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mål om begravningsbistånd återförvisas efter miss i förvaltningsrätten

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialförsäkring