Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Markhöjning framgick inte av bygglovshandlingar - fallet tas om

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt