Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:150
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Fri rörlighet, Medbestämmande, Ledighet och frånvaro, Kollektivavtal, HR, Diskriminering i arbetslivet, Arbetsmiljö, Anställning, uppsägning och avskedande