Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Migrationsöverdomstolen stoppar avvisning efter nekad utlämning

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Mänskliga rättigheter, Europakonventionen