Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MMD fastställer ersättning till lantbrukare runt Mälaren - "konservativa antaganden" förhindrar underkompensation

MMD fastställer ersättning till lantbrukare runt Mälaren - "konservativa antaganden" förhindrar underkompensation
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Täkt- och vattenverksamhet, Jordbruk och skogsbruk, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt