Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD förbjuder avloppsverksamhet på jordbruksmark

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Jordbruk och skogsbruk, Föroreningar, avfall och miljöskador