Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD godkänner ändringar av grönklassad byggmästarvilla i Hägersten

MÖD godkänner ändringar av grönklassad byggmästarvilla i Hägersten
Ritningen som getts in i domstolen visar det nya burspråket och balkongen på den "unika" byggmästarvillan.
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Plan- och byggnadsfrågor