Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD tvingar fram ny prövning kring ”tredje Nackamast”

MÖD tvingar fram ny prövning kring ”tredje Nackamast”
Den nya masten kommer – precis som de befintliga Nackamasterna – att vara synlig "på långt avstånd i alla riktningar". Foto: Stefan Berg
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Servitut och ledningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor