Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mor vann strid om hund mot dotter

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Utsökningsrätt, Sakrätt, Avtalsrätt